ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS
P.O. Box 140 85, Gr-11521
Τηλ: 210.698 3945
Fax: 210.698 3945
eemaa@aids.org.gr