ΤΑ  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα είναι οι ασθένειες που μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο κυρίως μέσω της σεξουαλικής επαφής οποιασδήποτε μορφής.

Εκτιμάται ότι μέχρι την ηλικία των 24 ετών τουλάχιστον 1 στα 3 σεξουαλικώς ενεργά άτομα έχει μολυνθεί με ένα ΣΜΝ.

Παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα μόλυνσης από ΣΜΝ

  • οι πολλαπλοί ερωτικοί σύντροφοι
  • οι επαφές χωρίς προφυλάξεις